Med ultraljud kan vi skapa en bild av kroppens insida genom att använda högfrekventa ljudvågor. Ultraljudsundersökningar använder inte joniserande strålning (röntgen). Eftersom Ultraljudsbilder fångas i realtid kan visa strukturen och rörelsen hos kroppens inre organ och blod som strömmar genom blodkärlen. Vanliga användningområden är för undersökningar av lever, njurar, gallblåsa, bukspottkörtel, mjälte och blodkärl i buken. Ultraljud kan också användas för att dräktighetskontroller eller för att diagnostiera problem som exempelvis buksmärtor och inflammation i bukspottkörteln.

Morgongåva Veterinärklinik AB © 2023. All rights reserved.