Med röntgen kan vi skapa en bild av kroppen genom att använda en kort röntgenstråle (joiniserad strålning). Röntgenbilder används för att diagnostisera sjukdomar i bröstet, buken och det muskuloskeletala systemet. Röntgen är den äldsta och mest använda formen av veterinärmedicinsk bildbehandling. Vanliga användningområden är för undersökningar av buk, brösthåla, skalle, näshåla, skelett och leder. Röntgen kan också användas för att diagnostiera problem som exempelvis hosta och lunginflammation.

Morgongåva Veterinärklinik AB © 2023. All rights reserved.